Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

13/10
2014

SZKOLENIE DLA MOZ

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W dniach 3-5.10.2014r. w Krynicy Morskiej odbyło się szkolenie dla członków MOZ-u. Dla uczestników szkolenia w programie zawarto między innymi: prawo pracy, zasady bhp, prawo związkowe w poszerzonym zakresie. Szkolenie prowadził Jan Plata – Przechlewski, przedstawiciel działu szkoleń Komisji Krajowej. Od wielu już lat związany poprzez szkolenia z naszą komisją MOZ. Z dziedziny Prawa Pracy – szkolenie prowadził mec. Artur Stasiak, z kancelarii Interlex. Szkolenie miało charakter przypomnienia dla starszych już członków MOZ, a dla nowych członków komisji było nauką w jaki sposób dochodzić swoich praw wobec pracodawcy. Jak zawierać ZUZP, Regulaminy wynagradzania, jak przestrzegane powinno być prawo pracy, jakie należy podejmować działania w przypadku łamania go przez Pracodawcę, oraz wiele innych tematów związanych z działalnością związkową.

Kolejne szkolenia będą zaplanowane na rok 2015. Wszystkie osoby funkcyjne chętne pozyskać wiedzę z tych dziedzin – zapraszamy.