Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

01/03
2017

KOLEJNE ODROCZENIE DECYZJI W SPRAWIE ODKRYWKI OŚCISŁOWO

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W odpowiedzi na pismo skierowane przez OM NSZZ „Solidarność” i MZZG do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z zapytaniem: Kiedy zostanie podjęta decyzja w/s przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu węgla z Odkrywki Ościsłowo ?, otrzymaliśmy odpowiedź: że przeprowadzono dwukrotnie procedurę udziału społeczeństwa oraz rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. Wobec zgromadzonych dowodów, RDOŚ stwierdza iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo negatywnego wpływu inwestycji na jezioro Wilczyńskie. Regionalny Dyrektor wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku o przedstawienie projektu kompensacji przyrodniczej. W dalszym ciągu RDOŚ oczekuje potwierdzenia lub publicznego ogłoszenia przez właściwe miejscowo urzędy gmin. Odraczanie decyzji RDOŚ nie ma nic wspólnego z wydaniem decyzji przez Ministra Rolnictwa, gdyż jedna czynność nie stanowi żadnego następstwa drugiej. Postępowanie środowiskowe wszczynane jest na podstawie odrębnych przepisów i toczy się niezależnie od innych postępowań. Tak więc kolejny raz odroczono decyzję a my jesteśmy w okresie oczekiwania i być może w najbliższym czasie uzyskania decyzji, która zagwarantowałaby kolejny krok w kierunku budowy upragnionej Odkrywki Ościsłowo.