Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

14/09
2017

KOMUNIKAT ZE SPOTKAŃ KOLEI GÓRNICZYCH Z ZARZĄDEM PAK GÓRNICTWO

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

       W dn. 11-12 września odbyły się spotkania Zarządu Spółki PAK Górnictwo z pracownikami Kolei Górniczych na oddziale TKR.

       Wobec niezadowolenia pracowników z zapowiadanych  zmian, w tym regulacji dotyczących wynagrodzeń i obawy ich  zmniejszenia – Prezes PAK Górnictwo zapewnił, że:

–  wynagrodzenie (brutto) nie będzie niższe niż dotychczas,

–  ewidencja pracy górniczej odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach,

– przedłużone zostaną na czas nieokreślony umowy o pracę pracownikom, którzy posiadają umowy na czas określony,

– wynagrodzenia dla młodych pracowników – ewentualne ich podwyższenie nastąpi po indywidualnym rozpatrzeniu przez Zarząd.

       Te  ustalenia wymagają formy pisemnej. Według  p. Prezesa upoważniona do porozumień jest tu strona społeczna. Trwają rozmowy ze związkami zawodowymi –następne spotkanie w dniu 25 września 2017 roku.