Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

12/10
2017

PAK GÓRNICTWO – CIĄG DALSZY NEGOCJACJI

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W Dniach 10-10-2017 i 11-10-2017 odbyły się kolejne konsultacje w/s regulaminu socjalnego w PAK GÓRNICTWO.
W dniu wczorajszym tj. 11-10-2017r. podpisane zostały porozumienia dot. składu Komisji Socjalnej w PAK Górnictwo,
porozumienie dot. zapisów w ww. regulaminie, porozumienie dot. wysokości odpisu na ZFŚS.
Pierwsze posiedzenie zatwierdzonego składu Komisji Socjalnej w PAK Górnictwo odbędzie się w dniu 13-10-2017r. (piątek).
Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 16-10-2017r. na którym to przystąpimy do dalszych negocjacji pozostałych regulaminów.
O wynikach w negocjacjach będziemy informowali na bieżąco.

Informacja: Grzegorz Matuszak