Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

25/08
2020

ZWOLNIENIA GRUPOWE W PAK KWB KONIN S.A. i PAK GÓRNICTWO SP. z o.o.

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

ROZPOCZĘTY PROCES ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH W PAK KWB KONIN S.A. ORAZ SPÓŁCE PAK GÓRNICTWO TRWA. PROWADZONE SĄ NEGOCJACJE, MAJĄCE NA CELU W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU ZMINIMALIZOWANIE ILOŚCI OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO ZWOLNIENIA. PODAWANE ILOŚCI OSÓB JAKIE SIĘ POJAWIŁY TO LICZBY, KTÓRE NIE SĄ OSTATECZNE. ILOŚCI TE MOGĄ ULEC ZMIANIE W KIERUNKU MNIEJSZEJ LICZBY OSÓB. MUSI BYĆ PRZEPROWADZONA DOGŁĘBNA ANALIZA POTRZEBNYCH ETATÓW DO PROWADZENIA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO. NA ZADAWANE PYTANIA CO DO ILOŚCI OSÓB, KTÓRE MIAŁYBY BYĆ PRZEWIDZIANE DO ZWOLNIEŃ NA DZIEŃ DZISIEJSZY NIE SĄ ONE OSTATECZNE. SYTUACJA ZMIENIA SIĘ BARDZO DYNAMICZNIE. SPOWODOWANE MOŻE BYĆ TYM, ŻE WIELU PRACOWNIKÓW PODEJMUJE DECYZJE O ZWALNIANIU SIĘ NIE CZEKAJĄC NA OSTATECZNĄ INFORMACJĘ DOT. ZWOLNIEŃ. TRWAJĄ SPOTKANIA, NA KTÓRYCH TO NA PODSTAWIE POSIADANYCH INFORMACJI Z PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW PROWADZI SIĘ ANALIZY. INFORMACJE BĘDĄ PRZEKAZYWANE NA BIEŻĄCO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB NA STRONIE ZWIĄZKOWEJ. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ DZWONIĄC BEZPOŚREDNIO DO BIURA ZWIĄZKU.