Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

21/11
2017

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE KSGiE W KATOWICACH

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 20-11-2017r. ODBYŁO SIĘ NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE KRAJOWEGO SEKRETARIATU GÓRNICTWA I ENERGETYKI W KATOWICACH W SALI IM. LECHA KACZYŃSKIEGO. POSIEDZENIE OTWORZYŁ I PRZYWITAŁ CZŁONKÓW RADY SEKRETARIATU – KAZIMIERZ GRAJCAREK. CAŁE POSIEDZENIE PROWADZIŁ WOJCIECH ILNICKI PRZEWODNICZĄCY KSGWB. SPOTKANIE MIAŁO NA CELU OMÓWIENIE I PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH SPOTKAŃ Z PRZEDSTAWICIELAMI MINISTERSTW.
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZYBYŁ NA SPOTKANIE GŁÓWNY GEOLOG KRAJU – MINISTER MARIUSZ ORION JĘDRYSEK,  DYREKTOR RAFAŁ MISZTALEM (Departament Geologii i Koncesji Geologicznych przy Ministerstwie Środowiska) ORAZ DYREKTOR Z MINISTERSTWA ŚRODOWISKA HUBERT SCHWARZ – (Departament polityki Surowcowej i Analiz). OMAWIANO MOŻLIWOŚCI I TRUDNOŚCI W UZYSKIWANIU KONCESJI, UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH, KTÓRE SĄ NIEROZŁĄCZNYMI ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI POWSTAWANIU NOWYCH ODKRYWEK.
ZADAWANYCH BYŁO WIELE PYTAŃ DOT. PROCESU JAKI OBECNIE SIĘ ODBYWA TJ. ODKRYWKA OŚCISŁOWO – UWARUNKOWANIA PRZEDSTAWIONE PRZEZ RDOŚ W POZNANIU I OBECNIE NA ETAPIE ANALIZ W GDOŚ (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
NASTĘPNIE PRZYBYLI NA SPOTKANIE MINISTER ENERGII – KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI ORAZ MINISTER GRZEGORZ TOBISZOWSKI.
I TU KOLEJNE ZAPYTANIA DOT. DALSZEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ DLA POLSKI A CO ZA TYM IDZIE ENERGII Z WĘGLA BRUNATNEGO I KAMIENNEGO.
JAKIE POLSKA MA PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZE LATA W KIERUNKU WYDOBYWANIA WĘGLA BRUNATNEGO I KAMIENNEGO?
SPOTKANIE TRWAŁO KILKA GODZIN. SWOJE PROBLEMY ZGŁASZAŁY WSZYSTKIE SEKCJE ZRZESZONE PRZY SGiE. WIODĄCE  TEMATY TO NOWE ODKRYWKI I ENERGETYKA.
JAK MOŻNA WNIOSKOWAĆ TO I W PRZYPADKU WYPOWIEDZI MINISTRA JĘDRYSKA, MINISTRA TCHORZEWSKIEGO I MINISTRA TOBISZOWSKIEGO: ODKRYWKI MUSZĄ POWSTAĆ PONIEWAŻ POLSKA NA DZISIAJ NIE MA INNEJ ALTERNATYWY JAK TYLKO WĘGIEL BRUNATNY I KAMIENNY. SĄ TO STABILNE I TANIE SUROWCE DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE.
PROBLEM JEDNAK ISTNIEJE I TO DUŻY. JEDNYM Z WARUNKÓW DO BUDOWY ODKRYWEK I WYDOBYWANIA Z NICH WĘGLA – DECYDUJE OPINIA ŚRODOWISKOWA WYDAWANA PRZEZ ORGAN ZWANY REGIONALNĄ DYREKCJĄ OCHRONY ŚRODOWISKA (RDOŚ) LUB GENERALNĄ DYREKCJĄ OCHRONY ŚRODOWISKA (GDOŚ).
W PRZYPADKU O/OŚCISŁOWO MAMY PROBLEM Z UZYSKANIEM POZYTYWNEJ OPINII TYCH ORGANÓW, POMIMO ZAPEWNIEŃ ŻE DECYZJA BĘDZIE WYDANA I TO DECYZJA POZYTYWNA. KIEDY TO NASTĄPI? – ZE SŁÓW JAKIE WYPOWIEDZIAŁ PAN ANDRZEJ SZWEDA- LEWANDOWSKI Z MINISTERSTWA  ŚRODOWISKA (Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody) NA NADZWYCZAJNEJ KOMISJI DS. ENERGII I SKARBU PAŃSTWA W WARSZAWIE TO JUŻ WKRÓTCE (dwa tygodnie od posiedzenia). TAK WIĘC OCZEKUJEMY POZYTYWNEJ DECYZJI, KTÓRA POZWOLI NA FUNKCJONOWANIE KOPALNI KONIN I GRUPY ZE PAK NA KOLEJNE LATA.
Przedstawił: Grzegorz Matuszak
Fot. Grzegorz Matuszak

20171120_133456

20171120_161739

20171120_174724

16/11
2017

BIESIADA PIWNA 2017

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT BIESIADA PIWNA 2017W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ DO DNIA 24-11-2017r. W BIURZE OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” LUB BEZPOŚREDNIO NA ODDZIAŁACH U GRUPOWYCH LUB PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW.

11/11
2017

POSIEDZENIE KSGWB W WARSZAWIE – MINISTERSTWO ENERGII

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 10-11-2017r. W MINISTERSTWIE ENERGII W WARSZAWIE ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE KRAJOWEJ SEKCJI GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. NA POSIEDZENIU GOŚCILIŚMY MIĘDZY INNYMI:
MINISTER ENERGII – KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI, WICEMINISTER ENERGII – GRZEGORZ TOBISZOWSKI, PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEGO SEKRETARIATU GÓRNICTWA I ENERGETYKI – KAZIMIERZ GRAJCAREK, DYREKTOR PRZY ME – ANNA MARGIS, ORAZ AGATA MODRAS – GŁÓWNY SPECJALISTA PRZY ME – DEPARTAMENT GÓRNICTWA
GŁÓWNE TEMATY TO OCZYWIŚCIE PRZYSZŁOŚĆ WĘGLA BRUNATNEGO I NOWE ODKRYWKI: ZŁOCZEW I OŚCISŁOWO.
PO RAZ KOLEJNY MINISTROWIE ZAPEWNIAJĄ ŻE ODKRYWKA ZŁOCZEW I OŚCISŁOWO SĄ WPISANE W BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU.  NIE MA INNEJ ALTERNATYWY NA DZISIAJ NA TANIE WYTWARZANIE ENERGII NIŻ WĘGIEL BRUNATNY. WSZYSTKIE INNE ŹRÓDŁA OPRÓCZ WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO SĄ BARDZO NIESTABILNYM PALIWEM DO PRODUKCJI ENERGII, ORAZ WYSOCE KOSZTOWNYM.
MINISTERSTWO ENERGII NIE WYOBRAŻA SOBIE BY NIE POWSTAŁY NOWE ODKRYWKI. BRAK NOWYCH ODKRYWEK TO ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU.
DECYZJA WYDANA PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA W/S ODKRYWKI OŚCISŁOWO  MA SIĘ UKAZAĆ W NAJBLIŻSZYM CZASIE TJ. W CIĄGU DWÓCH TYGODNI – TAKI TERMIN ZOSTAŁ PODANY PRZEZ PANA ANDRZEJA SZWEDĘ – LEWANDOWSKIEGO NA POSIEDZENIU KOMISJI DS. ENERGETYKI I SKARBU PAŃSTWA.  ALE CZY DECYZJA TA BĘDZIE DLA NAS DECYZJĄ POZYTYWNĄ I OSTATECZNĄ?
O DALSZYCH DZIAŁANIACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.
20171110_143714

Fot. Marek Dołkowski
Informacja: Grzegorz Matuszak

10/11
2017

MANIFESTACJA W WARSZAWIE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 8-11-2017r. W WARSZAWIE PRZED BUDYNKIEM SEJMU RP ODBYŁA SIĘ MANIFESTACJA W/S BUDOWY O/OŚCISŁOWO. PRACOWNICY KOPALNI KONIN I SPÓŁKI PAK GÓRNICTWO ZEBRALI SIĘ W OBRONIE MIEJSC PRACY. PRZY WSPARCIU GÓRNICZEJ ORKIESTRY DĘTEJ UCZESTNICY MANIFESTACJI NAWOŁYWALI DO WYDANIA POZYTYWNEJ OPINII PRZEZ  GENERALNĄ DYREKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PAK KWB KONIN NA WYDOBYCIE WĘGLA BRUNATNEGO I KOPALIN TOWARZYSZĄCYCH Z ODKRYWKI OŚCISŁOWO. MANIFESTACJA BYŁA WYRAZEM WIELKIEGO NIEZADOWOLENIA I NIEPOKOJU O DALSZY BYT DLA LUDZI PRACY I REGIONU POWIATU KONIŃSKIEGO. PONAD DWULETNIA BATALIA W/S WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA KWB KONIN WYDAJE SIĘ NIE MIEĆ KOŃCA.
O GODZ. 18.00 TEGO SAMEGO DNIA ODBYŁO SIĘ NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI DS. ENERGII I SKARBU PAŃSTWA. BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W POSIEDZENIU WZIĘLI PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH, GDZIE RÓWNIEŻ WSKAZANO OPIESZAŁOŚĆ I BRAK KONKRETNEGO UZASADNIENIA W/S WYDANIA POZYTYWNEJ DECYZJI DLA PAK KWB KONIN. GDZIE MINISTERSTWO ENERGII STWIERDZA IŻ WYDANIE POZYTYWNEJ DECYZJI WIĄŻE SIĘ NIEROZERWALNIE Z BEZPIECZEŃSTWEM ENERGETYCZNYM KRAJU. WICEMINISTER ENERGII GRZEGORZ TOBISZOWSKI PODKREŚLIŁ, ŻE ODKRYWKA OŚCISŁOWO WPISUJE SIĘ W PLAN ENERGETYCZNY KRAJU. JEST W PRZEKONANIU ŻE INWESTYCJA BĘDZIE REALIZOWANA. JAK WIĘC ROZUMIEĆ DO TEJ PORY ODMOWNE DECYZJE RDOŚ I BRAK DECYZJI GDOŚ ???
PRZEDSTAWICIEL MINISTERSTWA ŚRODOWISKA – ANDRZEJ SZWED-LEWANDOWSKI POINFORMOWAŁ ŻE KOŃCZY SIĘ ANALIZA MATERIAŁÓW DOT. O/OŚCISŁOWO I DECYZJA ZAPADNIE JUŻ WKRÓTCE TJ. ZA DWA TYGODNIE. CZY TO BĘDZIE JUŻ OSTATECZNY TERMIN WYDANIA DECYZJI ? – MIEJMY NADZIEJĘ ŻE UPRAGNIONA DECYZJA ZAPADNIE JUŻ WKRÓTCE I BĘDZIE KORZYSTNA DLA KOPALNI KONIN S.A. CO DA NAM PERSPEKTYWĘ PRACY NA KOLEJNE 15 LAT.
W DNIU 10-11-2017r. O GODZ. 12.00 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KRAJOWEJ SEKCJI GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO W MINISTERSTWIE ENERGII W WARSZAWIE Z MINISTREM ENERGII. TU RÓWNIEŻ BĘDZIEMY WSKAZYWALI NA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU I POTRZEBĘ BUDOWY ODKRYWKI OŚCISŁOWO DLA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ ZE PAK.

O DALSZYM PRZEBIEGU BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

Przedstawił: Grzegorz Matuszak

20171108_14575020171108_14585520171108_143807Fot. Grzegorz Matuszak