Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

28/02
2019

BIEŻĄCE INFORMACJE – SPÓŁKA PAK GÓRNICTWO

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W WYNIKU PROWADZONYCH ROZMÓW W SPÓŁCE PAK GÓRNICTWO – POINFORMOWANO STRONĘ SPOŁECZNĄ  CZYLI ZWIĄZKI ZAWODOWE O ZAPLANOWANYM SPOTKANIU NA DZIEŃ 4-03-2019r. GODZ. 12.00 W SIEDZIBIE SPÓŁKI: RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU. WCZEŚNIEJSZE ZAPLANOWANE SPOTKANIE NIE ODBYŁO SIĘ Z RACJI SPOTKAŃ RAD NADZORCZYCH W WARSZAWIE. SPOTKANIE W DNIU 4-03-2019r. POWINNO MIEĆ CHARAKTER SPOTKANIA DOT. SPORU ZBIOROWEGO, REGULACJI PŁACOWYCH W SPÓŁCE, JAK RÓWNIEŻ PROWADZENIA NEGOCJACJI DOT. WPROWADZENIA ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. PRACODAWCA OTRZYMAŁ PROJEKT ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY (ZUZP), NA KTÓRY MIAŁ DAĆ ODPOWIEDŹ I NIEZWŁOCZNIE PRZYSTĄPIĆ DO ROZMÓW. SPÓR ZBIOROWY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY PO PRZEPROWADZONYCH MEDIACJACH PROTOKOŁEM ROZBIEŻNOŚCI, A KOLEJNYM ZAPOWIEDZIANYM ETAPEM BĘDZIE I JEST PRZEPROWADZENIE REFERENDUM Z PYTANIEM REFERENDALNYM WŚRÓD ZAŁOGI DOT. W/W SPORU ZBIOROWEGO. ZARZĄD SPÓŁKI ZOSTAŁ O TYM POINFORMOWANY. MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET PROTESTACYJNO – STRAJKOWY WYSTĄPIŁ DO PRACODAWCY O LISTY PRACOWNIKÓW W CELU ROZPISANIA OKRĘGÓW REFERENDALNYCH. ZARZĄD SPÓŁKI PRZEKAZAŁ LISTY W DNIU 11-02-2019r.
W SYTUACJI KIEDY SPOTKANIE W WYZNACZONYM TERMINIE NIE PRZYNIESIE ŻADNYCH REZULTATÓW, NASTĄPI OGŁOSZENIE I FORMA PRZEPROWADZENIA REFERENDUM. POWOŁANY MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET PROTESTACYJNO – STRAJKOWY ZORGANIZUJE I PRZEPROWADZI REFERENDUM. DALSZY TRYB POSTĘPOWANIA BĘDZIE REALIZOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA.
O SYTUACJI BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO. DODATKOWO POJAWIĄ SIĘ KOMUNIKATY NA TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH JAK RÓWNIEŻ BEZPOŚREDNIO DO ZAŁOGI.

CHCESZ WIEDZIEĆ JAK WYGLĄDA BIEŻĄCA SYTUACJA – DZWOŃ !
BEZPOŚREDNI KONTAKT DO BIUR ZWIĄZKÓW !

                                                                            
Opublikował: Grzegorz Matuszak
– Przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego