Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

08/08
2018

ZAWODY STRZELECKIE

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

ogłoszenie - strzeleckie

07/08
2018

MEDIACJE W PAK KWB KONIN S.A.

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU DZISIEJSZYM ROZPOCZĘŁY SIĘ MEDIACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEGO SPORU ZBIOROWEGO. STRONY SPORU PRZEDSTAWIŁY SWOJE STANOWISKA MEDIATOROWI. NASTĘPNIE DOSZŁO DO SPOTKANIA OBYDWU STRON SPORU W OBECNOŚCI MEDIATORA. DOKONANO USTALEŃ PROWADZENIA MEDIACJI ORAZ USTALONO TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA. O DALSZYCH POSTĘPACH W MEDIACJACH BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO.
KOLEJNY TERMIN SPOTKANIA PRZEWIDZIANO WE WRZEŚNIU.

13/07
2018

WYCIECZKA ZAKOPANE – SŁOWACJA

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT - ZAKOPANE - SŁOWACJA 13-16.09.2018.doc

09/07
2018

TRWAJĄ ROZMOWY W PAK GÓRNICTWIE I PAK KWB KONIN S.A.

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM SPOREM ZBIOROWYM W SPÓŁCE PAK GÓRNICTWO OBECNIE JESTEŚMY NA  ETAPIE PROWADZENIA MEDIACJI PRZY UDZIALE POWOŁANEGO MEDIATORA. STRONY ZGODNIE USTALIŁY ZASADY POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO. USTALONO KOLEJNY TERMIN SPOTKANIA – SIERPIEŃ, NA KTÓRYM TO BĘDZIE KONTYNUOWANA DYSKUSJA MEDIACYJNA W/S ZGŁOSZONEGO ŻĄDANIA W SPORZE ZBIOROWYM – PODWYŻKA WYNAGRODZENIA. O SZCZEGÓŁACH I POSTĘPIE MEDIACJI BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO.

PODOBNY PRZEBIEG SPORU ZBIOROWEGO W PAK KWB KONIN S.A. JEST NA OBECNY CZAS. PO SPISANIU PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI, WYSTOSOWANY ZOSTAŁ WNIOSEK O POWOŁANIE MEDIATORA W CELU PROWADZENIA DALSZEJ PROCEDURY SPORU ZBIOROWEGO.
W DNIU JUTRZEJSZYM TJ. 10-07-2018r. ODBĘDZIE SPOTKANIE Z ZARZĄDEM PAK KWB KONIN S.A. W KWESTII ZMIAN DO ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY (ZUZP). O WYNIKU SPOTKANIA POINFORMUJEMY W OSOBNYM KOMUNIKACIE.