Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

13/07
2018

WYCIECZKA ZAKOPANE – SŁOWACJA

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT - ZAKOPANE - SŁOWACJA 13-16.09.2018.doc

09/07
2018

TRWAJĄ ROZMOWY W PAK GÓRNICTWIE I PAK KWB KONIN S.A.

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM SPOREM ZBIOROWYM W SPÓŁCE PAK GÓRNICTWO OBECNIE JESTEŚMY NA  ETAPIE PROWADZENIA MEDIACJI PRZY UDZIALE POWOŁANEGO MEDIATORA. STRONY ZGODNIE USTALIŁY ZASADY POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO. USTALONO KOLEJNY TERMIN SPOTKANIA – SIERPIEŃ, NA KTÓRYM TO BĘDZIE KONTYNUOWANA DYSKUSJA MEDIACYJNA W/S ZGŁOSZONEGO ŻĄDANIA W SPORZE ZBIOROWYM – PODWYŻKA WYNAGRODZENIA. O SZCZEGÓŁACH I POSTĘPIE MEDIACJI BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO.

PODOBNY PRZEBIEG SPORU ZBIOROWEGO W PAK KWB KONIN S.A. JEST NA OBECNY CZAS. PO SPISANIU PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI, WYSTOSOWANY ZOSTAŁ WNIOSEK O POWOŁANIE MEDIATORA W CELU PROWADZENIA DALSZEJ PROCEDURY SPORU ZBIOROWEGO.
W DNIU JUTRZEJSZYM TJ. 10-07-2018r. ODBĘDZIE SPOTKANIE Z ZARZĄDEM PAK KWB KONIN S.A. W KWESTII ZMIAN DO ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY (ZUZP). O WYNIKU SPOTKANIA POINFORMUJEMY W OSOBNYM KOMUNIKACIE.

25/05
2018

INFORMACJE BIEŻĄCE

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU DZISIEJSZYM ODBYŁO SIĘ COMIESIĘCZNE POSIEDZENIE KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ.
OMAWIANO PRZEBIEG WYBORÓW W KRAJOWEJ SEKCJI GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W SZCZYRKU. NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEWODNICZĄCYM ZOSTAŁ PONOWNIE KOL. WOJCIECH ILNICKI – KWB TURÓW. ZASTĘPCĄ – SKARBNIKIEM : GRZEGORZ MATUSZAK – PAK KWB KONIN S.A.  SEKRETARZEM: TADEUSZ KURKOWIAK – POLTEGOR INSTYTUT, ORAZ MAREK STECYK – ELEKTROWNIA TURÓW – ENERGETYKA.
DELEGATAMI NA KONGRES KRAJOWEGO SEKRETARIATU GÓRNICTWA i ENERGETYKI ZOSTALI:
GRZEGORZ MATUSZAK, WOJCIECH ILNICKI, MAREK STECYK, TADEUSZ KURKOWIAK.
Z BIEŻĄCEJ SYTUACJI TO SPORY ZBIOROWE PROWADZONE W PAK KWB KONIN S.A. – NA ETAPIE POWOŁANIA MEDIATORA I PRZEJCIE DO ETAPU MEDIACJI.
W SPÓŁCE PAK GÓRNICTWO W TRAKCIE TRWANIA ROKOWAŃ PRZYSTĄPIŁY KOLEJNE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE DZIAŁAJĄCE W PAK KWB KONIN S.A. OBECNIE W SPORZE ZBIOROWYM JEST PIĘĆ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH. I TU RÓWNIEŻ KOLEJNY ETAP TO MEDIACJE I POWOŁANIE MEDIATORA Z LISTY MEDIATORÓW KRAJOWYCH.
W SYTUACJI NIEOSIĄGNIĘCIA POROZUMIENIA PODCZAS MEDIACJI, NASTĄPI SPISANIE PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI I PRZYSTĄPIMY DO PROCEDURY PRZEPROWADZENIA REFERENDUM. SAMO REFERENDUM MA POKAZAĆ NA ILE ZAŁOGA JEST ZDETERMINOWANA I GOTOWA DO DZIAŁAŃ JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ ZGODNIE Z LITERĄ PRAWA. NASTĘPNY ETAP PO REFERENDUM TO JUŻ TYLKO POGOTOWIE STRAJKOWE, STRAJK OSTRZEGAWCZY DWU GODZINNY I PRZEJŚCIE W STRAJK CIĄGŁY. DLATEGO TEŻ NALEŻY BARDZO POWAŻNIE PODEJŚĆ DO UDZIAŁU W REFERENDUM I DALSZYCH DZIAŁANIACH PRZY ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE JEDNAK  DOJDZIE DO KOMPROMISU I DO WYPRACOWANIA WSPÓLNEGO KIERUNKU POMIĘDZY ZARZĄD PAK KWB KONIN S.A. A ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI.

30/04
2018

DZIEŃ DZIECKA

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT DZIEŃ DZIECKA 2018

25/04
2018

ZAWODY WĘDKARSKIE

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT WĘDKARSKI 2018