Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

17/12
2018

BOŻE NARODZENIE – ŻYCZENIA

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 2018 – kliknij w link !

17/10
2018

KONIEC MEDIACJI W PAK GÓRNICTWO

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

Informujemy, że w dniu 15 października 2018 zakończyliśmy etap mediacji związanej ze sporem zbiorowym zgłoszonym pracodawcy – PAK Górnictwo Sp. z o.o. – w dniu 19 września 2017 roku.

Niestety, Zarząd Spółki nie wyraził zgody na podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich zatrudnionych – ani w wersji pierwotnej tj. o 500,- zł; ani w wersji zgłoszonej propozycją drugą w dniu 21 sierpnia br., tj. wg czterech grup wynagrodzeń.  Związki zawodowe, nie widząc jakiejkolwiek innej propozycji pracodawcy w tej materii, postanowiły zakończyć rozmowy na etapie mediacji. Podpisaliśmy zatem Protokół rozbieżności kończący ten etap rozmów.

W kwestii podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w Spółce będziemy realizować dalej, kolejne etapy przewidziane zapisami Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku, aż do strajku włącznie.

Niebawem występujemy do Pracodawcy o przekazanie nam list niezbędnych
do przeprowadzenia referendum. O przebiegu dalszego toku postępowania strony społecznej w tej sprawie będziemy informować na bieżąco w naszych komunikatach na tablicach ogłoszeń oraz na naszej związkowej stronie internetowej.

Protokół rozbieżności w pełnej treści dla zainteresowanych znajduje się w siedzibie związku.

02/10
2018

PIKIETA W WARSZAWIE

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT

PRZYPOMINAMY, ŻE W DNIU 5-10-2018r. W WARSZAWIE PRZY ULICY MYSIEJ 2 PRZED SIEDZIBĄ PGE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 12.00 PIKIETA, A NASTĘPNIE PRZEMARSZ POD MINISTERSTWO ENERGII PRZY UL. WSPÓLNEJ 6.
SZCZEGÓLNIE SKIEROWANY JEST KOMUNIKAT DO POWOŁANEJ „GRUPY INTERWENCYJNEJ”. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH SĄ ZOBOWIĄZANI DO USTALENIA LICZBY OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PIKIECIE. INFORMACJA DO BIURA OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W KLECZEWIE DO DNIA 4-10-2018r. DO GODZ. 12.00
CZŁONKOWIE KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ JAKO OBOWIĄZKOWI UCZESTNICY ORAZ OSOBY, KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD KOMISJI WYDZIAŁOWYCH A PONADTO WSZYSCY CHĘTNI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W/W PIKIECIE.
CHARAKTER PIKIETY TO: SPRZECIW WOBEC BRAKU DIALOGU SPOŁECZNEGO W PGE ZE STRONĄ SOLIDARNOŚCI, ORAZ DYSKRYMINACJA LIDERÓW I CZŁONKÓW SOLIDARNOŚCI.

WYJAZD UCZESTNIKÓW PIKIETY GODZ. 6.00  KONIN (WIEŻA CIŚNIEŃ).
SZCZEGÓŁY DOT. TRASY ZBIÓRKI UCZESTNIKÓW W BIURZE OM POD NR TEL. 514-608-408 LUB 514-608-429

26/09
2018

DZIEŃ DAWCY SZPIKU

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU – MOŻE TO WŁAŚNIE TY ?

 

DZIEŃ SZPIKU

06/09
2018

NIE MA REAKCJI RZĄDU – BĘDĄ PROTESTY

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

Wobec braku reakcji ze strony rządu na stanowiska Komisji Krajowej oraz Kongresu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” informujące o łamaniu praw pracowniczych przez władze PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, Rada KSGiE zdecydowała, że 5 października przeprowadzi pikietę przed siedzibą Spółki. Wezmą w niej udział członkowie Związku z sekcji tworzących KSGiE. Jeśli akcja nie przyniesie rezultatu, 19 października odbędzie się manifestacja przed gmachem Ministerstwa Energii. Sekretariat poprosi wtedy o wsparcie cały Związek.

Przypomnijmy, że o nieprawidłowościach w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) SA władze krajowe „Solidarności” informowały już 18 kwietnia. Członkowie Komisji Krajowej przyjęli wówczas „Stanowisko (…) ws. dialogu społecznego w koncernie PGE GiEK S.A.”.

– Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje jak dobry klimat, gospodarczy i społeczny, który nastąpił po objęciu władzy przez zjednoczoną prawicę marnotrawiony jest przez postępowanie pojedynczych decydentów wypełniających zadania zarządcze w branżach i przedsiębiorstwach, koncernach, jak również przez promujących ich polityków zasiadających w organach partyjnych lub samorządowych na poziomie lokalnym. Przykładem takich działań jest koncern PGE GiEK SA. – wskazywano w treści dokumentu. – Celem polityki władz PGE GiEK S.A. nie jest poprawa funkcjonowania gospodarczego podległych jednostek, nie jest poprawa zarządzania firmą. (…) Standardem jest promowanie organizacji społecznych i związkowych, które w zamian za stanowiska i podwyżki dla swoich przedstawicieli gotowe są do wystąpień negatywnie oceniających NSZZ „Solidarność”. (…) Z takim podejściem do spraw społecznych i związkowych walczyliśmy w latach dominacji ideologii liberalnej i dzisiaj również takiej polityce gospodarczych i lokalnych „baronów” gotowi jesteśmy się przeciwstawić – deklarowali związkowcy.

Ponadto pod koniec czerwca Kongres KSGiE wyraził stanowczy protest wobec antypracowniczych działań prezesów: PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA – Henryka Baranowskiego oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Sławomira Zawady. Delegaci alarmowali, że w obydwu spółkach nadal próbuje się wyeliminować z dialogu społecznego NSZZ „Solidarność”.

– Nie zamierzamy akceptować i tolerować lekceważenia dialogu i prowadzenia antyspołecznej polityki tych „zarządzających”. (…) Wzywamy Prezydenta RP oraz Premiera wraz Rządem RP o podjęcie wszelkich działań mających na celu wyeliminowanie antyzwiązkowych nastawień, których jedynym podłożem są osobiste niechęci poszczególnych „zarządzających” i ambicje dominacji nad niezależną samorządną organizacją jaką jest NSZZ „Solidarność”. Postępowanie takie jest niezgodne z Konstytucją RP a także obowiązującym w Polsce prawem. Działania takie przynoszą hańbę dla liderów polskiej sceny politycznej, dla której jednym z celów „dobrej zmiany” była nowa jakość dialogu społecznego – pisali w przyjętym stanowisku.

Oprócz stanowiska przyjęto uchwałę, w której Kongres KSGiE NSZZ „Solidarność”, wobec „ewidentnego łamania praw pracowniczych i związkowych”, zobowiązuje Radę Sekretariatu do podjęcia „działań mających na celu zorganizowanie manifestacji w przypadku braku reakcji Prezydenta, Premiera i Rządu RP na łamanie praw pracowniczych i związkowych”, oczekując odpowiednich kroków ze strony władz do 31 sierpnia.

Dzisiejsza decyzja Rady Sekretariatu jest realizacją zapowiedzi, o której mowa w czerwcowej uchwale.