Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

21/12
2020

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

28/03
2018

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

„ Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.

WIELKANOC

Niech te Święta Wielkanocne
będą pełne nadziei i wiary,
Niech Zmartwychwstały Jezus
będzie dla nas źródłem ufności w moc Bożą
we wszystkich życiowych sytuacjach i doświadczeniach.
Ciepłych, pełnych optymizmu i wzajemnej życzliwości
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy Wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka.

Życzy – OM NSZZ „Solidarność” Górnictwa Węgla Brunatnego
Zagłębia Konińsko – Turkowskiego

20/03
2018

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY – LICHEŃ

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT PIELGRZYMKA LICHEŃ 2018

25/01
2018

SPOTKANIE W PAK GÓRNICTWO ZWIĄZKI ZAWODOWE – ZARZĄD

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU WCZORAJSZYM TJ. 24-01-2018r. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z ZARZĄDEM PAK GÓRNICTWO.
TEMATEM SPOTKANIA BYŁO MIĘDZY INNYMI:
PRZEDSTAWIENIE OBECNEJ SYTUACJI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 01-08-2017 DO 31-12-2017r. , PERSPEKTYWA FUNKCJONOWANIA NA NAJBLIŻSZE LATA, ORAZ NAJWAŻNIEJSZY TEMAT: ROZPOCZĘCIE ROZMÓW W/S ZAWARCIA NOWEGO ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY.
STRONA ZWIĄZKOWA PRZEDŁOŻYŁA PROJEKT ZUZP ZARZĄDOWI SPÓŁKI DO ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ I TYM SAMYM DO DALSZEJ DYSKUSJI NAD ZAPISAMI JAKIE ZNALAZŁY SIĘ W/W PROJEKCIE.
ZARZĄD SPÓŁKI POINFORMOWAŁ RÓWNIEŻ O ZAKOŃCZONEJ KONTROLI PIP, ORAZ O BIEŻĄCEJ REALIZACJI ZALECEŃ PIP-u.
KOLEJNY WAŻNY TEMAT TO SPRAWA OBECNYCH WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW, KTÓRZY ZOSTALI PRZEJĘCI Z LIKWIDOWANYCH SPÓŁEK.
PONAD TO  SPRAWA SPORU ZBIOROWEGO W SPÓŁCE. OCZEKIWANIE NA ODPOWIEDŹ NA PISMO SKIEROWANE DO ZARZĄDU SPÓŁKI – CIĄG DALSZY NEGOCJACJI.

O DALSZYCH POSTĘPACH W ROZMOWACH NA WSKAZANE TEMATY BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

Przedstawił: Grzegorz Matuszak

22/01
2018

POGRZEB DAMIANA SZKOŁUTA

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

kir

W DNIU 24-01-2018r. O GODZINIE 12.00 ODBĘDZIE SIĘ POGRZEB DAMIANA SZKOŁUTA – SYNA NASZEGO KOLEGI PIOTRA SZKOŁUTA Z KOLEI GÓRNICZYCH.
NABOŻEŃSTWO I CEREMONIA POGRZEBOWA ODPRAWIONE BĘDĄ W KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO W POSADZIE. PO NIEJ NASTĄPI ODPROWADZENIE NA CMENTARZ W POSADZIE.

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA I SŁOWA OTUCHY DLA POGRĄŻONEJ W WIELKIM SMUTKU RODZINY – KOLEŻANKI , KOLEDZY  Z PRACY I ORGANIZACJI.